Úvodní stránka

Úspěšné implementace a transformace informačních systémů mají jedno společné - důsledné, přiměřeně detailní a zároveň realistické plánování, správně nastavené procesy a efektivní komunikaci mezi obchodem a IT

Řízení projektů je proces plánování, koordinování a řízení úloh a zdrojů pro dosažení definovaného cíle, obvykle za daný čas, s definovanými zdroji a s omezenou cenou. Řízení projektů je kromě toho systém organizace práce, který se zásadně liší např. od liniového či maticového řízení, neboť - je orientováno především na výsledky a výstupy, nikoliv na samotný průběh - má časové omezení a dočasné poskládání zdrojů. Projekt je specifický zejména tím, že je unikátní a podléhá změnám. To znamená, že před jeho zahájením nelzе nikdy na 100% počítat s tím, že bude probíhat podle prvotního zadání. Do jaké míry bude probíhat podle plánu, je úkolem pro projektového či risk manažera.

 

Nabízím expertní spolupráci v oblastech, které bývají velmi problematické. Jde zejména o:

Komunikace: podle mých osobních zkušeností jsou všechny problémy na projektech způsobeny nedostatečnou komunikací. Zlepšení či dokonce vůbec začátek komunikace je první krok, který vždy na projektech řeším. A výsledky bývají dobré a rychlé

Procesy: druhou typickou oblastí působení, které přináší stabilizaci a věrohodnost průběhu projektu, a umožňuje reálně plánovat a správně využívat dostupné zdroje, je správné nastavení procesů. Vždy je třeba procesy definovat, monitorovat, vyhodnotit a optimalizovat. Sjednocení pohledů (monitoring) je důležitým prvkem i v případě hledání náhradních řešení a havárií (change requesty, neplnění plánu, rollback scénáře, apod.)

Rozhraní: komunikace a procesy mohou sice probíhat pomocí jistých „náhradních“ řešení, ale vždy jen po nezbytně krátkou dobu (typicky na začátku projektu). Teprve jejich stabilizace a formalizace přináší efektivitu

Audity: audit jako nástroj přezkoumání současného stavu a/nebo směru (rychlosti a ceny) kterým se projekt nebo program ubírá. Audity jak preventivní, tak i detektivní a korektivní. Může jít o komunikaci, procesy obecně, dodávky, správu zdrojů, funkčnosti systémů v různých oblastech, IT systémy obecně, IT správu (governace), IT architekturu a další. Obsahem je typicky zjištění příčin, stupně závislosti na příčinách, určení dopadů a návrh řešení, jak preventivně řešit a případné dopady minimalizovat.