Řízení rizik a Krizové řízení

 

Krizový management je řízení naplněných rizik, která jsme buď dopředu odhadli, zmapovali, ocenili, a tudíž očekávali, a nebo jde o řízení "katastrof", které se objevily náhle a neočekávaně ... Opravdu náhle?

Jak poznáme že nejde o nevýznamné riziko, ale o krizi? Zkušený Krizový manažer umí nejen řešit, ale i předvídat a rozeznávat.

Představte si vaši firmu jako autobus, který šplhá do hor. Motor supí, kouří, hřeje se. Co je v této chvíli důležité - dostatek pohonných látek, dobré chlazení agregátu, barva karoserie, nebo kvalita podávaných nápojů v kabině? ... a pokud nevíte, kde máte motor ... tak to už opravdu potřebujete Krizového manažera ...

Mám zkušenosti jako Krizový manažer, který je přivolán když "hoří" a má za úkol "uhasit a rozjet nebo stabilizovat".

Řídím se pravidly Krizového managementu:
• Identifikace problému
• Identifikace osob/aktérů/obětí
• Identifikace antagonistických stran (pachatelů ... ?)
• Identifikace impaktů (peníze, vztahy, cíle a plnění projektu)
     • Návrh řešení problému (asap/overnight/after month)
     • Vyčíslení škod
• Nastavení pravidel, aby se problém neopakoval
• Monitorování a prevence pro příště

 

Pompeje ... byla to krize nebo podceněné riziko?